602 248 886 | 662 940 970 glotox@glotox.com


Wszystkich chętnych do współpracy w sprzedaży produktów Naszej firmy zapraszamy do bezpośredniego kontaktu, telefonicznego, faksowego lub e-mailowego.
Dla solidnych firm lub osób, chcących podjąć współpracę w swoich regionach, oferujemy korzystne warunki, pomoc merytoryczną,
wsparcie reklamowe w ogólnopolskich czasopismach branżowych oraz materiały wspomagające (ulotki, katalogi, atesty itp).

Wielu już skorzystało i są z nami wiele lat.

Informacje o kontakcie zawarte na stronie: Kontakt