602 248 886 | 662 940 970 glotox@glotox.com

Preparat na gryzonie w granulacie 1000 g

43.00

PATENRAT PELLET
Gotowa do użycia przynęta gryzoniobójcza, w postaci granulatu. Dla użytkowników profesjonalnych przeszkolonych w zakresie stosowania produktu.
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcje na etykiecie.

Substancja czynna: Bromadiolon 0,005 g/100g
Benzoesan Denatonium 0,001 g

PATENRAT PELLET jest gotową do użycia przynętą gryzoniobójczą, przeznaczoną do zwalczania myszy i szczurów, wewnątrz 
i wokół budynków przemysłowych (magazynów, ładowni statków), gospodarczych, użyteczności publicznej, mieszkalnych, piwnic, garaży, spiżarni i ogrodów. Ze względu 
na mechanizm działania substancji bromadiolon należącą do grupy antykoagulantów skutki zastosowania produktu można zaobserwować po upływie 4-10dni po spożyciu przynęty. Zawiera czynnik zniechęcający do przypadkowego spożycia o gorzkim smaku, który zapobiega przypadkowemu połknięciu produktu przez dzieci oraz barwnik.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Preparat jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i ptactwa domowego, choć dzięki zawartości bitrexu prawdopodobieństwo przypadkowego spożycia przez człowieka jest minimalne.
SPOSÓB UŻYCIA:
Wykładać po 20 – 40 g na jeden punkt. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń dołączonych do produktu. Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozeznanie terenu, na którym występują gryzonie, usunąć inne źródła pokarmu i nie wpływać na środowisko bytowania gryzoni, aby nie zaburzyć spożycia przynęty. W celu zmniejszenia pylenia unikać przesypywania i produkt wykładać za pomocą miarki. Stacje umieszczać tam, gdzie zaobserwowano aktywność gryzoni, w miejscach zabezpieczonych przed zalaniem i jeśli możliwe przytwierdzić do podłoża. Stacje powinny zabezpieczać przynętę przed działaniem warunków atmosferycznych. Stacje umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, hodowlanych i innych niż zwalczane, z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt, przyborów kuchennych i powierzchni mających kontakt z żywnością. Stacje deratyzacyjne należy oznakować: Nie przenosić ani nie otwierać. Nosić odpowiednie rękawice ochronne. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu umyć ręce i skórę mającą kontakt z produktem. Należy prowadzić regularne kontrole miejsc objętych zabiegiem deratyzacyjnym (na początku okresu zwalczania myszy co 2-3 dni, szczurów 
co 5-7dni, a w późniejszym okresie przynajmniej raz w tygodniu) w celu oceny skuteczności zabiegu, usunięcia padłych gryzoni i uzupełnienia przynęty zjedzonej przez gryzonie.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.