602 248 886 | 662 940 970 glotox@glotox.com

Preparat do eliminacji niewłaściwych nawyków gołębi 500 ml atomizer

24.50

NATURAL SPRAY skutecznie eliminuje niewłaściwe nawyki gołębi oraz innych ptaków.
Naturalny, bezpieczny dla zwierząt środek gotowy do użycia.
Produkt tworzy naturalną ochronę zapachową przeciw ptakom.

GDZIE UŻYWAĆ:

Preparat można używać w miejscach przebywania ptaków np.: na balkonach oraz na wszystkich powierzchniach zmywalnych, takich jak balustrady, rynny, murki, ściany, chodniki, bramy itp.

JAK STOSOWAĆ:

Spryskać daną powierzchnię po uprzednim jej umyciu i usunięciu odchodów i/lub pozostałości organicznych. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnia była sucha przed użyciem produktu.
Zaleca się systematyczne użycie produktu w zależności od natężenia obecności ptaków na danej powierzchni. Obfite opady deszczu oraz mycie danej powierzchni środkami chemicznymi obniża skuteczność produktu. W razie potrzeby powtórzyć stosowanie. Zalecane stosowanie w wybranym miejscu co 10 dni.

OSTRZEŻENIA:

Nie używać w celach innych niż te podane na etykiecie. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie spryskiwać bezpośrednio na skórę oraz w kierunku oczu. Nie połykać oraz nie nadużywać produktu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym nienarażonym na promienie słoneczne oraz źródła ciepła miejscu. Nie wyrzucać zużytego opakowania bezpośrednio do środowiska naturalnego. Utylizować zgodnie z lokalnymi obowiązującymi przepisami. Nie przechowywać razem z żywnością. Nie spryskiwać bezpośrednio na rośliny, kwiaty.

SKŁAD:

Produkt zawiera esencje zapachowe oraz wodę.

Produkt w oryginalnym opakowaniu nie podlega przeterminowaniu.
Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy.

Kategoria: