602 248 886 | 662 940 970 glotox@glotox.com

Preparat do dezynfekcji 25 g

64.00

Jest to środek dezynfekcyjny, posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze. Przeznaczony jest do końcowej dezynfekcji uprzednio umytych i spłukanych czysta wodą powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym, obiektach użyteczności publicznej oraz do higienicznej dezynfekcji rąk. Przeznaczony jest też do utrzymania higieny weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt. Może być stosowany na czystych powierzchniach mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

Test potwierdził skuteczność w zabiciu ponad 99% koronawirusa w ciągu 60 sekund.

SPOSÓB UŻYCIA:

1- 2 g/l – oprysk powierzchni, zamgławianie

1 g/l – zanurzanie

Zanurzyć dłonie w roztworze o stężeniu 1g/l. Płyn wcierać w skórę przez 30 sekund. Czynność tę powtórzyć, po czym opłukać ręce ciepłą wodą i osuszyć. (W praktyce zaleca się nanieść roztwór na ręce, wcierać 2x przez 30 sekund. Badaniem potwierdzono wysoką skuteczność oraz bezpieczeństwo takiego zabiegu.)

Ważna informacja 1: nie mieszać z detergentami

Ważna informacja 2: można mieszać z alkoholem

Stabilność: po rozpuszczeniu stabilny 1 rok

Bezpieczeństwo: według klasyfikacji substancji i mieszaniny produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska

Do opryskiwania można używać opakowań z odzysku – po detergentach – przed użyciem należy je dokładnie wypłukać

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.